logo
Hoşgeldiniz! forumda paylaşım yapabilmeniz için Giriş yap Yada Üye ol.

Bildirim

Icon
Error

melmer Offline
#1 Gönderildi : 30 Ağustos 2009 Pazar 00:01:55(UTC)
melmer

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

[font="times new roman"] Bütün dünyada, başta akarsular olmak üzere sucul ve dolaylı olarak da karasal  ekosistemler büyük [/font]barajların[font="times new roman"] tehdidi altında bulunmaktadır.[/font]
[font="times new roman"] Gerçekten baraj ve rügülatörlerin cevresel etkileri titizlikle kontrol edilerek mi izinler verilmekte.[/font]
[font="times new roman"] İnşaat sırasında kontreller ne sıklıkta yapılmakta.[/font]
[font="times new roman"] İhaleler suyun gercek değeri konularak mı yapılıyor.vs.[/font]
[font="times new roman"][/font] 
[font="times new roman"] Sizce bu soruların cevabı ne olabilir?[/font]
[font="times new roman"][/font] 
[font="times new roman"][/font] 
[font="times new roman"][/font] 
melmer Offline
#2 Gönderildi : 18 Eylül 2009 Cuma 23:06:57(UTC)
melmer

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

       [font="ms sans serif"]Barajların geniş cevresel ve sosyal etkileri olabilmektedir.[/font][/b][font="ms sans serif"] [/font][/b]
  Her baraj yapısı, konumu ve boyutlarına bakılmaksızın, akarsuların (içilebilir su kaynakları) doğal akışlarını değiştirmekte ve suyun kalitesinin bozulmasından suyun akışındaki doğal dengenin değişmesine, yeraltı suyu seviyesinin düşmesinden sazlıkların kurumasına, canlıların yaşam alanlarının tehlike altına girmesinden pek çok canlı türünün bu nedenle yok olmasına, kıyı erozyonuna kadar doğal sistemler üzerine olumsuz etkiler yaratmaktadır. Barajların ardından akarsular, kıyılardaki deltalarına tortu taşıyamamakta, tortulara bağlı olarak taşınan besin maddeleri de barajlarda tutulacağı için deltalardaki ve denizlerdeki canlılara ulaşmamaktadır. Bu durum deltalar ve çevrelerindeki verimliliğin düşmesine sebep olmaktadır.
 
 Baraj gölleri doğal kıyıları tamamen tahrip etmekte; su düzeyinin istikrarsız ve değişken olması nedeniyle,büyük öneme sahip doğal kıyı şeritlerindeki bitki ve hayvan yaşamı artık desteklenmemektedir.
 
   Canlı populasyonları, biribirleriyle gen alışverişinde bulunabilen türdeş bireylerden oluşur. Nehirlerde yaşayan türleri bekleyen en önemli tehlikelerden biri, barajlarla, populasyonların birbiriyle bağlantı olanağını yitirmiş daha küçük populasyonlara bölünmesidir. Küçülen populasyonlarda üreme, beslenme, korunma gibi biyolojik işlevlerin aksadığı, genetik çeşitliliğin hızla azaldığı ve populasyonların zamanla, önlenemez biçimde yok oluşa sürüklendiği daha önce yaşanmış birçok örnekten bilinmektedir (IUCN 2004 b, PRIMACK 2004).
 
    Barajların doğal sistemler üzerindeki etkilerinin yanı sıra, tarihi-kültürel değerlerin su altında kalması, bölgede yaşayan insanların zorunlu iskâna tabi tutulması gibi sorunlar da barajlarla ilgili tartışma konuları arasındadır. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte su toplama alanında yer alan birinci sınıf tarım arazileri ve taşkın ovaları geri dönüşsüz kaybediliyor. Benzeri ekonomik kayıplar sadece baraj sahası üzerinde değil barajın altında kalan akarsu boyunca da yaşanıyor. Özellikle yeraltı sularındaki düşüş barajların aşağı kesimindeki tarım alanlarında verim kaybına neden oluyor, bazı alanlarda ise saz kesimi, balıkçılık gibi faaliyetler tümüyle ortadan kalkıyor.
 
     Birleşmiş Milletlere ait 2003 tarihli "Dünya Su Gelişim Raporu'na göre dünyanın en büyük 227 nehrinin yüzde 60'ında barajlar ve türevleri dolayısıyla doğal bütünlük bozuldu, bu durum tatlı su kaynaklarının arıtımı ve korunmasında hayati öneme sahip olan ekosistemlere zarar verdi.
 
    Türkiye kara yüzeyinin %90'ında çeşitli şiddetlerde erozyon meydana gelmektedir. Arazilerin %63'ü çok şiddetli ve şiddetli, %20'si ise orta şiddetli erozyonla karşı karşıyadır. Akarsularla taşınan topraklar, baraj göllerini hızla doldurarak kullanılmaz hale getirmektedir. Türkiye`de yaşanan şiddetli erozyonun sonucu olarak, 15 barajın (Altınapa, Bayındır, Buldan, Çaygören, Selevir, Çubuklu, Demirköprü, Hirfanlı, Karamanlı, Kartalkaya, Kemer, Kesikköprü, Seyhan, Sürgü, Yalvaç) ömürleri tahmin edilenden önce dolmuş ya da dolmak üzeredir.
 
     Ayrıca Türkiye’de geçmiş yıllarda Eşmekaya Barajı’nda olduğu gibi yanlış uygulamalar yapılmış, hem doğal alanlar olumsuz etkilenmiş, hem de zaten hassas durumdaki ülke ekonomisi büyük kayıplara uğramıştır. Türkiye’de inşa edilmiş ve amaçları arasında sulama da bulunan 103 adet barajın sulayacağı alanlar proje aşamasında 2.325.974 ha olarak öngörülmesine karşılık; inşaat sonrasında sulamaya açılan alanlar 1.166.363 ha olarak hesaplanmıştır.
 
    Bu bilgilerin ışığında; HES projelerini toplum bireylerinin hassasiyetle takip etmesi gerekmektedir. Aşağıdaki maddeler titizlikle uygulanmalıdır.
1.  Tüm barajlar için ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) sürecinin titizlikle uygulanması.
2.  Havza bazında, entegre su yönetimi uygulaması için ilgili tüm kamu kurumlarının, STK'lerin, üniversitelerin ve diğer ilgi sahiplerinin birbirleriyle şeffaf bir ortamda tartışmaları ve ulusal bir su vizyonu üretmeleri.
3.  Ulusal tarım politikasının su potansiyeli ile ilişkilendirilerek şekillendirilmesi; Bu noktada maliyeti yüksek tarımsal yatırımların teşvik edilmesi yerine daha az yatırımla sürdürülebilecek kırsal kalkınma çalışmalarının ön plana çıkarılması.
4.  Doğa ve doğal yaşam alanlarının uzmanlar tarafından incelenerek uygun bölgelerin seçilmesi.
5.  Alternatif enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisinin değerlendirilmesi.
6.  Suyun doğru fiyatlandırılması, dünyamızda yakın bir gelecekte içilebilir su kaynaklarına ihtiyacın artma ihtimalinin göz ardı edilmemesi.
7. Suyun ekolojik değeri dikkate alınarak, Su kaynaklarının ve sulak alanların korunması için yürürlüğe konmuş olan Ulusal Sulak Alanların Koruması Yönetmeliği'nin büyük bir titizlikle uygulanması
8.  Doğal yaşamın gereği olan balık geçitlerinin yapılması ve çalışırlığının denetlenmesi
9.  İnşaat bölgesi sucul yaşama zarar vermeyecek şekilde denetlenmesi, günlük bazda akarsu kirlilik kontrollerinin yapılması.
10.Yetkili kurumların inşaat hafriyatların suya dökülmemesi için sıkı kontrolleri yapması ve gerekli cezai işlemlerin devreye sokulması.
 
 
 
 
aDo_28 Offline
#3 Gönderildi : 20 Eylül 2009 Pazar 20:47:46(UTC)
aDo_28

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 197

1 Mesajına Toplam 1 Kere Teşekkür Edildi.
Tesekkurler Paylasım İçin...
sancakbeyi Offline
#4 Gönderildi : 29 Eylül 2009 Salı 03:00:02(UTC)
sancakbeyi

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

6 Mesajına Toplam 6 Kere Teşekkür Edildi.
Melih Bey Bu Kıriterlerin Hangisine Dikkat Ediliyor Sizce. Benim Bölgemde Çatalan Barajnın Üst Kısmından Göksü Üzerine 11 Adet HES Yapılmakta. O Güzelim Doğa Ve Doğal Yaşam Pek Yakında Çukurovayı Terkedecek.

Saygılarımla

Türker MANGA
melmer Offline
#5 Gönderildi : 29 Eylül 2009 Salı 23:39:47(UTC)
melmer

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

  Türker bey,
Haklısınız Bölgeyi çok iyi biliyorum,doğa harikasıdır.Korunması gerekiyor.Dilekçemiz vali beyin ilgisini çekmiştir.Konu hakkında bir komüsyon kuruluyor.Zaman ne gösterecek?
melmer Offline
#6 Gönderildi : 29 Eylül 2009 Salı 23:42:20(UTC)
melmer

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

Alıntı:
[image]http://img188.imageshack.us/img188/4632/hes1masastznrl.jpg[/image]
[image]http://img25.imageshack.us/img25/2489/hes2masastznrl.jpg[/image]
[image]http://img188.imageshack.us/img188/4144/hes3masastznrl.jpg[/image]
sancakbeyi Offline
#7 Gönderildi : 30 Eylül 2009 Çarşamba 20:31:13(UTC)
sancakbeyi

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

6 Mesajına Toplam 6 Kere Teşekkür Edildi.
Melih Bey;
Komisyonlar Ve Bürokrasi Barajlar Tamamlandıklarında Kurulur Ve Çalışmaya Başlar. Kısaca "Atı Alan Üsküdarı Geçtikten Sonra"Malesef Toplum Olarak Çok Duyarsısız. Çevre Bilincini Yerleştirememişiz.

Saygılarımla

Türker MANGA
TARIK ERSAL Offline
#8 Gönderildi : 14 Ekim 2009 Çarşamba 15:10:24(UTC)
TARIK ERSAL

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

Sevgili arkadaşlar,
 
Sorunlar çok ve ilgi oldukça az olmakla birlikte, ümit verici gelişimler de var.
 
Av ve Avlaklarımızdaki sürdürülebilirliği gözeten bizler gibi, konuya duyarlı Amatör Balık Avcılığı Dernekleri, kıymetli bilim adamlarımız ve kuruluşlar da mevcut olup, aşağıya aktardığım örnekte olduğu gibi konuyu irdelemekteler.

http://www.sumae.gov.tr/tr/downloads/program.pdf ten ulaşabileceğin bilgileri aşağıya aktarıyorum.
 
Çalıştayın sonuçları hakkında da bilgi aktarmaya çalışacağım.
 
Trabzon Novotel'de 22-23 Ekim 2009 tarihinde Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenen DOĞAL ALABALIK ÇALIŞTAYI'na derneğimiz RASTGELE-DER'i temsilen arkadaşımız Burak KALAÇ' da katılacaktır.
 
----------------------------------------------------------------------------------------

Sayın Katılımcılar,

Enstitümüzün Karadeniz alabalığı konusunda yürüttüğü proje çalışmalarının sonuçlarının tartışılması ve önümüzdeki dönemde ülke genelinde yürütülecek yetiştiricilik, koruma ve balıklandırma çalışmalarının değerlendirilmesi amacıyla 22-23 Ekim 2009 tarihinde Trabzon Novotel'de Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma konulu çalıştayı düzenliyoruz.

Amacımız, Karadeniz Alabalığı özelinde tüm ülke genelinde doğal alabalıkların biyolojisinden yetiştiriciliğine yapılanlar ve yapılabilecekleri tartışmaya açmak ve bir ortak akıl/platform oluşturmaktır.

Bildiğiniz gibi sucul ekosistemi koruma çalışmalarda doğal alabalıklar referans endemik türler olarak kabul edilmektedir. Derelerde hem kirlilik hem de hidroelektrik santral gibi engel oluşturan yapılarda ilk yok olan balık türü doğal alabalıklardır. Önümüzdeki dönemde Doğu Karadeniz için 430 adet, ülke genelinde ise 1300 adet HES yapımı yer aldığı için Program oluştururken koruma stratejisi başlığındaki sunumlarda Hidroelektrik santrallerin çevresel etkisi konusunda sunumlara yer verilecektir.

Sayın katılımcılar...
Ülkemizde farklı kurum ve kuruluşların yürüttüğü çalışmalarda ve bilimsel araştırmalarda sağlanacak birliktelik
ticari değeri yüksek olması yanında derelerimizin süsü ve güzelliği olan doğal alabalıkların korunması için önem taşımaktadır.


Sizleri Trabzon‘da ağırlamaktan sevinç duyacağız.

Saygılarımla…

Dr.Atilla ÖZDEMİR
Enstitü Müdürü


ÇALIŞTAY PROGRAMI

22 EKİM 2009 I. GÜN

09:00 – 10:00 Kayıt - Açılış
10:00– 10:15 Açılış konuşmaları
10:15 – 10:30 Karadeniz Alabalığı Konusunda Yürütülen Proje Çalışmaları Tanıtımı
Eyüp ÇAKMAK, TKB-SUMAE

I. Oturum
10:30 – 11:00 Karadeniz Alabalığının Biyoekolojik Yapısı ve Göç Davranışı
Dr. Mustafa ZENGİN, TKB SUMAE
11:00 – 11:30 Çay Arası
11:30 – 12:00 Ülkemizde Kahverengi Alabalıkların Genetik Dağılımı
Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ TKB-SUMAE
12:00 – 12:15 Doğal Alabalıkların Koruma Stratejileri
Muharrem AKSUNGUR, TKB-SUMAE
12:15 – 12:30 Yasal Koruma Statüsü ve İllegal Avcılık
Şafak BULUT, Rize Tarım İl Müd.
12:30 – 13:00 Olta Balıkçılığı, İllegal Avcılık ve Koruma Statüsü
Burak KALAÇ, Amatör Olta Balıkçıları Derneği
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği

II. Oturum
14:00 – 14:30 Ceyhan, Seyhan ve Fırat Nehirlerinin Üst Kollarındaki Doğal Alabalıkların Populasyon Özellikleri (Davetli Konuşmacı)
Doç.Dr. Cemil KARA,
Sütçü İmam Üniv., Biyoloji Böl. K.MARAŞ
14:30 – 15:00 Doğu Anadolu Bölgesinde Yayılım Gösteren Kahverengi Alabalıkların Populasyon Yapısı
(Davetli Konuşmacı)
Doç.Dr. Mevlüt ARAS,
Atatürk Üniv., Ziraat Fak.-Erzurum
15:00 – 15:15 Alabalıklarda Biyoteknolojik Uygulamalar
Yrd.Doç.Dr. Nadir BAŞÇINAR
KTÜ, Sürmene Deniz Bilimleri Fak.-Trabzon
15:15 – 15:30 Alabalıklarda Gen Transferi
Araş.Gör.Mesut YILMAZ,
Akdeniz Üniv. Su Ürünleri Fak.
15:30 – 16:00 Çay Arası

III. Oturum
16:00 – 16:15 Doğal Alabalıkların Bulunduğu Sucul Ekosistem ve Diğer Türlerle İlişkisi
Doç.Dr.Davut TURAN, Rize Ü., Su Ürünleri Fak.
16:15 – 16:30 Ülkemizdeki Doğal Alabalık Türlerinin Fenotipik Varyasyonu
Yrd. Doç. Dr. Mehmet KOCABAŞ,
Tunceli Üniv., Su Ürünleri Fak.
16:30 – 16:45 Poster Sunum
16:45 – 17:00 Poster Sunum
18:00 Akşam Yemeği

23 EKİM 2009 2. GÜN
IV. Oturum

09:30 – 10:00 Doğal Alabalıkların Kültüre Alınma Süreci ve Sürdürülebilir Yetiştiriciliği
Eyüp ÇAKMAK, TKB-SUMAE
10:00 – 10:15 Sağım, Yumurta Verimliliği ve Larval Dönem
Şirin FİRİDİN, TKB-SUMAE
10:15 – 10:30 Larval Dönem İlk Besleme
Dr.Selda BAŞÇINAR, TKB-SUMAE
10:30 - 10:45 Yavru Üretim Çalışmaları
Nilgün AKSUNGUR, TKB-SUMAE
10:45 - 11:00 Özel Sektörde Yavru Üretimi
Erol KALYON, Ardesom Su Ürünleri-Rize
11:00 – 11:30 Çay Arası

V. Oturum
11:30 – 11:45 Smoltifikasyon
Dr.İ.Zeki KURTOĞLU, TKB-SUMAE
11:45 – 12:00 Karadeniz Alabalığında Yetiştiricilik Potansiyeli
Yahya ÇAVDAR, TKB-SUMAE
12:00 - 12:15 Deniz Alabalığı Konusunda Özel Sektör Yatırımı
Ferdi KARA, Şeremet Su Ürünleri-Trabzon
12:15 - 12:30 Alabalıkların Besin Değeri
Mustafa ÖZ,
Çukurova Üniv., Su Ürünleri Fak.
12:30–14:00 Öğle Yemeği

VI. Oturum
14:00 – 14:30 Doğu Karadeniz Bölgesinde Hidro Elektrik Santral projeleri çevresel etkileri
Prof.Dr.Orhan DOĞAN, TEMA Vakfı Gn.Müd.
14:30 – 14:45 Hidroelektrik Santrallerde ÇED süreci ve sucul ekosisteme etki de Doğal Alabalıkların Yeri
Dr.Orhan AK, TKB-SUMAE
14:45 – 15:00 Balıklandırma Çözüm Olabilir mi?
Özgür AKKAN,
Orman Bakanlığı-Milli Parklar-Trabzon
15:00 – 15:30 Çay Arası

VII. Oturum PANEL
Moderator Dr. Atilla ÖZDEMİR TKB-SUMAE
15:30 – 16:30 Doğal Alabalıkların Sürdürülebilir Yetiştiriciliği Koruma Amaçlı Yönetim Stratejileri, Sorunlar ve Genel Değerlendirme.
Serbest Tartışma
16:30-17:00 Kapanış
ismail34 Offline
#9 Gönderildi : 23 Ekim 2009 Cuma 14:13:31(UTC)
ismail34

Sıralama: Newbie

Gruplar: Registered
Katılan: 14.08.2012(UTC)
Mesajlar: 0

Sn.Tarık ERSAL Kardeşim,organik tarım bölümüne acizane birşeyler yazdım.Birebir yaşadığım şeyler bunlar.Bu konulardaki fikirlerinizi almak isterim.Fikirlerinize güvendiğim için.Bir zahmet lütfen.Selamlar.TEŞEKKÜRLER.
Bu konudaki kullanıcılar
Guest
Forumu Atla  
Bu foruma yeni konular postalayamazsınız.
Bu forumda ki konulara yeni posta gönderemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silemezsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı düzenleyemezsiniz.
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy veremezsiniz.